Ana sayfa Tatlı Su Balıkları Discus Discus Habitat

Discus Habitat

10932
0

Doğal İstekler:

Diskus; Güney Amerika’nın Amazon havzasının birçok nehir kolunda asidik ve temiz sularda, su kenarlarında oldukça yoğun ağaç köklerinin olduğu, su değerleri oturmuş ama oldukça temiz, ortalama sıcaklığın 30ºC – 32ºC olduğu, Blackwater olarak adlandırılan (4 pH ve 10 Ms) ki Heckel Diskus’un bulunduğu sular (Rio Negro), berrak su olarak adlandırılan (pH 5-6 Ms 15) Rio Xingu, Rio Tabajos ve beyaz su olarak adlandırılan (pH 6,4-7 Ms 25-60) Rio Solimoes, Rio Maderia ve Rio Branco nehir sistemlerindeki sularda
yaşar.

Doğal ortamlarında üreme dönemleri, amazon yağmurlarının yağmaya başladığı (Aralık-Nisan ayları arasında), bulundukları yerlere göre değişmekle beraber, sıcaklığın 25ºC – 26ºC ye kadar indiği, suların yağmurun etkisi ile daha yumuşak ve asidik bir hal aldığı dönemde üremeye geçerler.
Tabi ki tank üretimi ırklar birçok nesilden beri akvaryum ortamında ve değişik üreticilerin, değişik uyguladıkları yöntemler ile üretildikleri için değişik su şartlarına adaptasyon sağlamışlardır.

Bu yüzden diskus; akvaryum ortamında pH 4-7,5 derece, Karbonat Sertliği (kH) 3-10dH,Toplam Sertlik (Gh) 50-200 mg/L aralıklara adapte olabilmekle beraber, ideal olarak pH 6,5 (asidik), Kh 3 dh, Gh 0-50 mg/L (yumuşak su) su parametrelerinde yaşatılması gerekmektedir.

Su Sıcaklığı:

Doğal ortamları göz önünde bulundurulursa diskus amazon yağmurları zamanında bulundukları bölgelere göre değişmekle beraber 25ºC-26ºC su sıcaklıklarında hayatlarını devam ettirdikleri gibi üremeye de geçmektedirler. Ancak bu yağmurların dışında kalan çoğu zaman, su sıcaklığı 30ºC-32ºC olmaktadır. Evlerimizde bulunan diskusların çoğu ise tank üretimi diskuslardır.

Discus Akvaryumu

Akvaryum ortamında ise hastalıklar çok çabuk üreyebildikleri için sıcaklık istekleri artmaktadır. 25,5ºC su sıcaklığında diskusun devamlı tutulması, diskusun bu sıcaklıkta hastalığa yakalanma
riskini oldukça arttırmaktadır. Onun için diskuslar minimum 27ºC de tutulmalı, ancak en ideal ve güvenilir sıcaklık 29ºC – 30ºC olmalıdır. Benim size tavsiyem 30ºC de sabit tutmanızdır.

Su Kimyası:

PH:

pH skalasında 7 pH nötr, bunun üstündeki değerler alkalin (7-14), altındaki değerler asidik (0-7) değerlerdir. Suyun asidik olmasına birçok unsur neden olmakla beraber, sudaki çözülmüş CO2 (Karbondioksit) oranı ne kadar fazla ise PH derecesini nötrden asidiğe çevirir. Aşırı yemlemenin de etkisi vardır.
Diskus pH isteği olarak hafif asidik suları tercih eder. Onun için ideal pH değeri 6,5 derecedir. Ancak pH 4-7,5 aralığında da yaşarlar. Bununla beraber; pH’ın 5,5 derecenin altında olması diskusu strese sokar. Üretimde ise pH 5,5-6 arasında idealdir.

Eğer diskus yetiştirmeye yeni başladıysanız ve şebeke suyu değeriniz pH 7-7,5 geliyor ise pH ile oynamamanızı tavsiye ederim. Diskus asidik sulardan hoşlanmakla beraber, eğer pH değeri stabil tutulamaz ise, değişik pH oynamalarından strese girecek ve hasta olacaktır. Onun için pH değerini değiştirirken özellikle bu işe yeni başlayanların dikkatli olması ve Fosforik Asit, Hidroklorik Asit, Gazoz Asidi gibi saf, sudaki pH değerlerini bir anda keskin bir şekilde düşüren kimyasalları akvaryumda uygulamamalarını öneririm.

Çünkü aşırı pH oynamalarında, diskus pH şokuna girecek ve sonuç itibariyle ölümler olacaktır. pH derecesi 7’den 6’ya indiği zaman balık üzerinde 10 kat fazla etki yaparken, pH 6’dan pH 5’e indiği zaman 100 kat etki yapmaktadır. Hele hele siz pH derecesini pH 6’dan bir anda pH 4,5’a indirirseniz sonuç kesin ölümcül olur. Onun için eğer pH değeriniz
ile oynamaya karar verirseniz yukarda saydığım kimyasallardan daha güvenli ve akvaryumcularda satılan aparatları kullanmanızı tavsiye ederim.

Sudaki pH’ın stabil kalmasını sağlayan faktör Karbonat Sertliği (Kh) değeridir. Bu suda tampon görevi görerek suyun aynı pH derecesinde kalmasını sağlar. Dolayısı ile Kh ve pH doğru orantılıdır. Kh düştükçe pH’ta o oranda düşer veya Kh’ın çok düşük olduğu sularda dengesizleşir.

Karbonat Sertliği (Kh):

Karbonat sertliği, sudaki bikarbonat (HCO3) iyonlarının konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Karbonat sertliği, akvaryum balıkları için tehlikeli olan ani pH değişimlerine karşı tampon görevi yapar; diskus için Kh değeri 3 dh-6dh arası idealdir. Böylelikle pH’ınızı 6,5-7,5 derece arasında sabit tutabilirsiniz. Üretimde ise Kh 1 dh-3 dh arasında idealdir.

Toplam Sertlik (Gh):

Suda çözünmüş birçok tuzdan ağırlıklı olarak, Kalsiyum Karbonat ve noncarbonat olan magnezyum tuzları, suyun toplam sertliğini oluşturur.
Yavru ve gelişmekte olan Diskusların gelişimi için gerekli olan Gh terimsel kavramı içindeki Kalsiyum Karbonat iskelet gelişimi için, noncarbonat olan magnesium ise yavruların vücut gelişimi için oldukça önem taşıdığından ölçümleri kesinlikle yapılmalıdır.
Yavru ve orta boy diskusların gelişimleri için Gh değeriniz 100-200 mg/L, üretim amaçlı
ayırdığınız anaçlar için Gh değeriniz 50-100 mg/L arasında olmalıdır. Yüksek Gh, yani sert suda diskus anaçlarının döl yolları tıkanmaktadır.

İletkenlik (Conductivity):

İletkenliğe su içindeki inorganik çözülmüş tuz oranı etki eder. Milisiemens ve microsiemens olarak ölçülür. Diskus ve özellikle diskus üretiminde microsiemens (ms/cm) cinsinden ölçüm yapılır. Üretim için genel değer 50-80 microsiemens olmakla beraber, çiftlerin özelliklerinden özelliklerine bu oran yukarı ya çıkabilir. Ancak genel olarak üretimde 50-180 microsiemens arası değer önerilir. Yumurtalar 180 microsiemensten sonra beyaz şeffaf bir hal alır, küflenir ve larvalar yumurtlardan çıkamaz. Çok düşük (30-
50 microsiemens) oranlarda da yumurtalarda buruşmalar olur. Bunun nedeni yumurta iç ve dış osomatik basıncı farklılığındandır. Onun için çiftlerin özellikleri keşfedilene kadar, değişik microsiemenslerde denemeler yapılarak, yumurta iç ve dış osomatik basıncının eşit olduğu ölçüm bulunulmaya çalışılır.

Su Sertlik Tablosu:
dHMicro siemens (ms/cm)mg/L CaCo3SUDiscus İçin
30-1400-50YumuşakÜretim
3-6141-30051-100Orta yumuşakAnaçlar, discus besleme, yavru gelişimi
6-12301-500101-200Hafif sertDiscus besleme, yavru gelişimi
12-18501-640201-300Orta sertYavru gelişimi (Üretici yöntemine göre)
18-25641-840301-450SertYavru Gelişimi (Üretici yöntemine göre)
>25>840>450Çok sert
İletkenlik(Conductivity), Toplam Sertlik ve Karbonat Sertliği ilişkisi

Discus yazı serimiz devam edecek……..