Alglerin oluşumu ve önlenmesi

Zararlı alglerin kontrolu için sihirli bir formül gerekli değildir. Bu küçük, basit ve fotosentezle yaşayan canlıların üremesi ışık, yer, sudaki fazla besin maddeleri ve alg tüketicilerin ya da rakiplerinin... Read more »

Üretim çeşitleri

Akvaryumlar iki tür yaratıcılık arasında bir bütünlük oluşturur. İnsanoğlu ve doğa. Göllerde, nehirlerde oyun oynadığımız günlerin anıları bizleri bu eğlenceli günlere tekrar insanlar bu doğal ortamı kopya ederek, akvaryumları... Read more »

Cryptler

Günaybatı Asya kökenli Cryptocoryne isimli bu akvaryum bitki si akvaryumcular tarafından yıllardır bilinmektedir. Popüler isimleri, şekilleri ve renkleri dolayısıyla “su kupası” veya “su trompetleri” diye adlandırılırlar. Ama akvaryumcular, latin... Read more »